Nota prawna - Nowodvorski

Nota prawna - Nowodvorski

Nota prawna

Oświadczenie wstępne

Na tej stronie Nowodvorski Lighting sp. z o.o. („NOWODVORSKI LIGHTING”) opisuje zasady zarządzania witryną internetową www.nowodvorski.com („Witryna”) oraz ogólne warunki korzystania z niej.

Dostęp do Witryny i każdy krok polegający na przeglądaniu stron internetowych NOWODVORSKI LIGHTING oznacza bezwarunkową akceptację niniejszych warunków użytkowania. Każdy, kto uzyska dostęp do Witryny, niniejszym zgadza się nie wykorzystywać Witryny i zawartych w niej materiałów do celów niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Prawa własności intelektualnej i przemysłowej

Cała zawartość Serwisu jest chroniona przez aktualne przepisy dotyczące praw autorskich oraz praw własności intelektualnej i przemysłowej.

Materiały dostępne w Witrynie nie mogą być wykorzystywane lub ponownie wykorzystywane, reprodukowane w całości lub w części, rozpowszechniane, publikowane lub przesyłane bez uprzedniej pisemnej zgody NOWODVORSKI LIGHTING Zabrania się wszelkich innych działań, które mogą szkodzić uzasadnionym interesom autorów i posiadaczy praw do oryginalnych utworów i dostępnych na nich wzorów dekoracyjnych.

Oprócz powyższego, zawartość Witryny obejmuje, bez ograniczeń, wszelkie teksty, zdjęcia, nakręcone sekwencje i prezentacje, bazy danych, wykresy i tabele, slogany, reprodukcje audio i wideo, a także ogólnie wszelkie materiały graficzne i / lub tekstowe.

Wszystkie znaki towarowe, nazwy domen, nazwy firm, nazwy firm i znaki dostępne w Serwisie stanowią wyłączną własność firmy NOWODVORSKI LIGHTING i dlatego są chronione obowiązującymi przepisami dotyczącymi znaków towarowych. W związku z tym absolutnie zabronione jest powielanie wymienionych nazw i znaków w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody firmy NOWODVORSKI LIGHTING jak również nie wolno rejestrować znaku towarowego marki „Nowodvorski Lighting” w żadnej domenie najwyższego poziomu.

Strony Witryny mogą zawierać znaki towarowe, nazwy domen, nazwy firm, nazwy firm i znaki należące do osób trzecich, z którymi NOWODVORSKI LIGHTING współpracuje w różnym zakresie. Wspomniane nazwy i znaki są chronione aktualnymi przepisami dotyczącymi praw autorskich oraz praw własności intelektualnej i przemysłowej, tak jak znaki firmowe NOWODVORSKI LIGHTING.

NOWODVORSKI LIGHTING uprzejmie informuje, że zabronione jest używanie wszelkich znaków firmowych należących do NOWODVORSKI LIGHTING jako metatagów - to znaczy wszelkich elementów HTML, które nie obejmują wyświetlania lub formatowania określonego elementu sterującego, podczas dostarczania instrukcji agentom elektronicznym lub wyszukiwarkom mającym zwiększyć widoczność jakiejkolwiek strony internetowej innej niż strony powiązane z NOWODVORSKI LIGHTING.

Zawartość witryny

Witryna internetowa www.nowodvorski.com jest internetowym portalem informacyjnym, który dostarcza użytkownikowi aktualnych informacji o marce Nowodvorski Lighting oraz ofercie produktowej firmy NOWODVORSKI LIGHTING w celu zapewnienia dostępu do aktualnej gamy produktowej i informacji marketingowych powiązanych z marką.

Cała zawartość Witryny (w tym między innymi wiadomości, obrazy, zdjęcia wideo, dźwięki, znaki towarowe, logo, nazwy domen, oprogramowanie użytkowe, układy graficzne, dokumentacja techniczna, instrukcje montażowe modele 3d i inne udostępniane dokumenty) oraz prawa z nimi związane są zastrzeżone; w związku z tym z wymienionymi treściami można korzystać wyłącznie w celu uzyskania danych osobowych, a jakiekolwiek inne wykorzystanie jest wyraźnie zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy NOWODVORSKI LIGHTING.

NOWODVORSKI LIGHTING zastrzega sobie prawo do modyfikowania i aktualizowania informacji zawartych na stronie w dowolnym czasie bez uprzedzenia, według wyłącznego uznania NOWODWORSKI.

Korzystanie ze strony internetowej

Zawartość Strony nie może być - w całości lub w części - kopiowana, reprodukowana, ponownie publikowana, ładowana, przepisywana, transmitowana lub rozpowszechniana w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy NOWODVORSKI LIGHTING. Ponadto treści zawarte w Serwisie nie mogą być ujawniane - w całości ani w części - za pośrednictwem kanałów komunikacji, jakie stanowią np. Internet, systemy telewizyjne, systemy radiowe lub jakiekolwiek inne systemy bez uprzedniej pisemnej zgody NOWODVORSKI LIGHTING.

Ponadto informacje i materiały dostępne w Serwisie nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych w celu tworzenia różnego rodzaju baz danych, jak również nie mogą być przechowywane (w całości lub w części) w już istniejących bankach danych, dostępne są tylko dla twórcy lub udostępnione osobom trzecim.

Linkowanie

Żadne linki do strony głównej Witryny dostępnej obecnie pod adresem nowodvorski.com lub do jakiejkolwiek innej wewnętrznej strony Witryny nie mogą być tworzone bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nowodvorski Lighting sp. z o.o.

Wszelkie konkretne linki, które nie kierują użytkownika do strony wewnętrznej za pośrednictwem strony głównej Witryny dostępnej obecnie pod adresem internetowym  www.nowodvorski.com („głębokie linki”) są niniejszym wyraźnie zabronione. Niedozwolone są również automatyczne linki wejściowe („inline linking”), które pozwalają użytkownikowi automatycznie wyświetlać obrazy z Witryny w określonym miejscu.

„Framing links”, które umożliwiają wyświetlenie strony Serwisu na określonej podstronie innego serwisu, przy jednoczesnym upewnieniu się, że zawartość tej strony wyświetlana jest w dedykowanej ramce, a nie w niezależnym oknie przeglądarki internetowej jest również zabroniona.

W tym względzie należy wskazać, że nieprzestrzeganie postanowień niniejszego działu może być ścigane na przykład w związku z nieuczciwą konkurencją, na zasadach określonych w aktualnie obowiązujących przepisach.

Modyfikacja

Niniejsze warunki użytkowania mogą zostać zmienione przez Nowodworski sp.j. bez uprzedzenia w dowolnym czasie, pod warunkiem, że użytkownicy okresowo sprawdzają te warunki użytkowania przed uzyskaniem dostępu do zawartości Witryny.

Obowiązujące prawo i właściwość sądu

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu polskiemu i zgodnie z nim będą interpretowane.

Z zastrzeżeniem powyższego, wszelkie kontrowersje wynikające lub związane z korzystaniem z tej Witryny, ze szczególnym uwzględnieniem niniejszych warunków użytkowania, będą rozstrzygane przez Sąd w Częstochowie.

Ponieważ niniejsze warunki użytkowania będą interpretowane zgodnie z prawem polskim, w przypadku jakichkolwiek sporów co do interpretacji niniejszych warunków użytkowania między wersją polską a wersją angielską, wersja polska ma pierwszeństwo.

Bądź na bieżąco

Zapoznałem\am się z regulaminem serwisu Nowodvorski Lighting i akceptuję jego postanowienia.

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Panią/Pana w tym formularzu jest NOWODVORSKI LIGHTING SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bojemskiego 11, 42-202 Częstochowa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000488518, NIP: 9492195881, REGON: 243429077 (dalej „Administrator”).

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) na podany adres e-mail na temat towarów i usług oferowanych przez NOWODVORSKI LIGHTING SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie przy ul. Bojemskiego 11, 42-202 Częstochowa. 
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu otrzymanej wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o prawach i obowiązkach przysługujących w związku z przetwarzaniem danych osobowych dostępna jest w Polityce prywatności.


Nowodvorski Lighting sp. z o.o.
Bojemskiego 11, 42-202 Częstochowa
NIP: 5731015208
BDO: 000003031
Sąd Rejonowy w Częstochowie
XVII Wydział Gospodarczy KRS: 0000994571
Kapitał zakładowy (wpłacony): 4 000 000,00 zł